ՄԵՐԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ

«ՋԵՐՄՈՒԿ» ԲՆԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ

Պոլիմերային շիշ

Ապակյա շիշ

Մետաղյա տարա

0.33 լ | 0.5 լ | 1 լ | 1.5 լ

0.33 լ | 0.5 լ

0.33 լ | 0.33 լ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄ

«Ջերմուկը» ապրանքանիշը Հայաստանյան շուկայում առաջատարն է հանքային ջրերի շարքում: Այն «Ջերմուկ» հանքավայրի յուրահատուկ, միջին հանքայնացված ստորերկրյա հանքային բնական ջուր է, որն օժտված է արտակարգ համով և բնական հանքանյութերով:

«Ջերմուկ» հանքային ջուրը պարունակում է արժեքավոր հանքային աղեր և միկրոտարրեր, որոնք անհրաժեշտ են մարդու օրգանիզմի բնականոն կենսագործունեության համար: «Ջերմուկ» բնական հանքային ջուրը կատարյալ է ամենօրյա սպառման համար:

«Ջերմուկ» բնական հանքային ջրի առանձնահատուկ քիմիական բաղադրությունը, հազվագյուտ հանքային նյութերի և կենսաբանական ակտիվ տարրերի առկայությունը օգտակար է մարդու օրգանիզմի համար: «Ջերմուկ» հանքային ջուրը նպաստում է տարբեր տեսակի հիվանդությունների բուժմանը և կանխարգելմանը, ինչպես ներքին՝ խմելու, այնպես էլ արտաքին օգտագործման միջոցով:

Հատկանշական է, որ հորատանցքերում, երկրի մակերևույթ դուրս գալու պահին «Ջերմուկ» հանքային ջրի ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 55°C:

«Ջերմուկի» շշալցումը կատարվում է անմիջապես հանքային ջրի՝ 1965 թվականին հորատված IV –k հորատանցքին մոտ , ինչի շնորհիվ հանքային ջուրը պահպանում է իր բոլոր բնական հատկությունները, առանձնահատուկ և նուրբ համը` մնալով էկոլոգիապես մաքուր:

«Ջերմուկ» հանքային ջրի առանձահատկություններից է նաև այն, որ շշալցման գործընթացում ջուրը հագեցվում է հանքային ջրի հորատանցքից ստացվող բնական գազով:

Իր քիմիական հատկություններով «Ջերմուկ» բնական հանքային ջուրը նման է Ժելեզնովոդսկի և Կառլովի Վառի հանքային ջրերին, բայց չունի իրեն հավասարը՝ օրգանոլեպտիկ ցուցանիշների շնորհիվ:

«ՋԵՐՄՈՒԿ ՄԻԼԵՆԻՈՒՄ» ԹՈՒՅԼ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՎԱԾ ԸՄՊԵԼԻՔ

Պոլիմերային շիշ

0.5 լ | 1 լ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄ

«Ջերմուկ Միլենիում»` թույլ գազավորած և թույլ հանքայնացված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք: Այն առանձնանում է իր եզակի բաղադրությամբ, օրգանիզմին անհրաժեշտ տարատեսակ առողջարար հանքային նյութերի և միկրոտարրերի առկայությամբ:

«Ջերմուկ Միլենիումը» էկոլոգիապես մաքուր է, ունի յուրահատուկ համ և փափկություն: Այն հարմար է ամենօրյա օգտագործման համար՝ և որպես խմելու ջուր, և բուժական նպատակներով:

«Ջերմուկ Միլենիում» ըմպելիքը ստացվում է Ջերմուկի տեղանքի IV – k հորատանցքի «Ջերմուկ» հանքային և թիվ 1 աղբյուրի «Բյուրեղ» խմելու ջրերի խառնուրդից:

«ՋԵՐՄՈՒԿ ԿԻՏՐՈՆԻ ՀԱՄՈՎ» ԳԱԶԱՎՈՐՎԱԾ ԸՄՊԵԼԻՔ

Պոլիմերային շիշ

Ապակյա շիշ

Մետաղյա տարա

0.5 լ | 1 լ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄ

«Ջերմուկ կիտրոնի համով»՝ յուրահատուկ համով օժտված «Ջերմուկ» գազավորված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք կիտրոնի համով:

«Ջերմուկ կիտրոնի համով» ըմպելիքը ստացվում է Ջերմուկի տեղանքի IV – k հորատանցքի «Ջերմուկ» հանքային և թիվ 1 աղբյուրի «Բյուրեղ» խմելու ջրերի խառնուրդից՝ որին ավելացվում է կիտրոնի բնական բուրավետ նյութ:

«Ջերմուկ կիտրոնի համով» ոչ ալկոհոլային ըմպելիքը նախատեսված է որպես բնական զովացուցիչ ըմպելիք և հիանալի կերպով հագեցնում է ծարավը: